Контактирајте нас

Прична 1892/4

110 00 Праг 1 - Нови град

Е-mail: info@czechia-serbia.com 

Пратите нас: Facebook, Instagram


Председник Асоцијације:

Радим Паненка

Управни одбор:

Мариан Степановић

Катарина Буђевац


Чешко-српска асоцијација узајамне сарадњe, з.с.

Заведенo у Општинском суду у Прагу под бројем Л74999

ИЧО: 10966749

Број рачуна: 1918138999/5500 (Raiffeisenbank)

WEB: www.czechia-serbia.com