O ASOCIACI

ČESKO-SRBSKÁ ASOCIACE VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE 

Asociace byla po dlouhých přípravách a konzultacích založena v roce 2021. Asociace je neziskovou nevládní organizací, jejímž hlavním cílem je rozvoj česko-srbských vztahů v oblasti obchodu, kultury, vzdělání a řadě dalších společenských sfér.

Asociace hodlá navázat spolupráci s orgány státní správy i samosprávy České i Srbské republiky, se srbskou ambasádou v Praze, českou ambasádou v Bělehradě, hospodářskými svazy a komorami, kulturními institucemi a dalšími organizacemi jak v České republice, tak v Srbsku.  

Asociace hodlá pořádat společenské či kulturní akce a v neposlední řadě networkingové akce a večeře pro své členy a partnery, které podpoří jejich podnikatelské aktivity v obou zemích a umožní jim diskutovat o všech oblastech jejich zájmu.

Česko-srbská asociace vzájemné spolupráce založila Cenu Rajka Dolečka, jejíž prostřednictvím chce ocenit osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj česko-srbských vztahů.