Servis podnikatelům

Hledáte nové příležitosti na rostoucím srbském trhu, potřebujete spojit s tamními institucemi, byznysovými a jinými svazy či jednotlivci? Jsme tu od toho, abychom svým partnerům a dalším pomohli. Ozvěte se, vše vyřešíme 👍.


Chcete investovat?

Vytipování vhodných investičních příležitostí, pomoc s kontaktem a propojením na srbské partnery, výrobce, zjištění vhodných státních úlev, daňových prázdnin apod. Vyhledání vhodných nabídek či poptávek.

Informační servis

Zabezpečení požadovaných informací např. z oblasti, byznysu, ekonomiky státu, politiky, státní správy atd.

Potřebujete překlad?

Zajištění překladů ze srbštiny do češtiny a naopak. Pomoc se zajištěním soudního tlumočníka pro úřední překlady a tlumočení.

Chcete se prezentovat?

Pomoc s veřejnou prezentací a zajištění kontaktů, konzultace, informace o veletrzích, výstavách či byznys fórech.


Ozvěte se nám!

email: info@czechia-serbia.com