Vidovdan v Jindřichovicích, kde leží 7 100 padlých Srbů

30.06.2022

Vidovdan je nejvýznamnější srbský svátek. Tento den je v srbských dějinách spjatý s celou řadou důležitých i osudových událostí. V České republice se každoročně připomínka Vidovdanu koná u srbského mauzolea v Jindřichovicích nedaleko Karlových Varů.

Česko-srbská asociace vzájemné spolupráce se zúčastnila tradiční připomínky nejvýznamnějšího srbského svátku Vidovdan u mauzolea v Jindřichovicích u Karlových Varů. Tuto akci každoročně organizuje spolek Vidovdan zásluhou jejího předsedy pana Dejana Randjeloviće, který již několik desetiletí o pietní místo pečuje.

Na Vidovdan roku 1389 se srbská vojska pod vedením svatého knížete Lazara na Kosově poli utkala s osmanským agresorem a zastavila tak postup Turků dále do Evropy o téměř sto let.

Podzemní krypta jindřichovického mauzolea ukrývá schránky s ostatky 7 100 padlých a zemřelých srbských válečných zajatců z první světové války, kteří byli drženi v rakousko-uherských zajateckých táborech na území dnešní České republiky. Z vojenských hřbitovů po českém území je na základě dohody s Královstvím Jugoslávie exhumovala československá armáda.

Mauzoleum bylo zbudováno vládou krále Aleksandra I. v letech 1925-1932 z bývalé vodárny v místech, kde za první světové války stál rakousko-uherský zajatecký tábor. V okolí mauzolea rostou cypřiše, které sem byly po zbudování pietního místa na základě nařízení krále Aleksandra I. dovezeny ze srbského kláštera Hilandar na řeckém poloostrově Athos.

Pozemek s kostnicí byl československou vládou za podpory prezidenta Masaryka darován Království Jugoslávie. Dnes náleží srbskému státu, který pod vedením zdejšího velvyslanectví v čele s ambasadorem Berislavem Vekićem připravuje nákladnou rekonstrukci celého areálu.