Vánoční humanitární akce v Bělehradě

24.01.2023

Česko-srbská asociace vzájemné spolupráce spolu se soukromými dárci shromáždila finanční prostředky a u příležitosti vánočních svátků připravila dárkové balíčky pro srbské děti a mládež s mentálním postižením.

Těší nás, že se podařilo koncem loňského roku shromáždit finanční dary od několika českých, srbských i česko-srbských rodin k realizaci malé humanitární pomoci v podobě pořízení vánočních dárkových balíčků. Jejich předání proběhlo osobně v daném zařízení v Bělehradě v období pravoslavných Vánoc.

Drobná pomoc, která k našemu potěšení udělala velkou radost, směřovala do Centra pro ubytování a denní péči Voždovac v Bělehradě, což je zařízení určené pro děti a dospívající s mentálním postižením. Každé ze 24 tamních dětí obdrželo svůj dárkový balíček a všichni společně jeden balíček obsahující různé společenské hry.

Dárkové balíčky osobně předali dva ze zakladatelů Česko-srbské asociace vzájemné spolupráce Katarina Stepanović a Marian Stepanović.

Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří finančně na tuto humanitární akci přispěli.

Děkujeme ředitelce tohoto zařízení paní Divně Ilić za pomoc s organizací a předáním.

V neposlední řadě děkujeme také velvyslanci Srbské republiky v Praze panu Berislavu Vekićovi za pomoc s nalezením vhodného zařízení a zprostředkováním kontaktu.

Česko-srbské asociace vzájemné spolupráce bude rozhodně v humanitární stránce své činnosti dále pokračovat a to i ve spolupráci s Centrem pro ubytování a denní péči Voždovac.

V případě, že budete mít zájem se na další pomoci osobně podílet, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: info@czechia-serbia.com.