Srbský večer v Praze a jednání s novým ministrem

02.12.2022

Během jediného týdne zavítal na návštěvu Prahy již druhý člen srbské vlády. Tradičního Srbského večera v Poslanecké sněmovně se zúčastnil Djordje Miličević, ministr pro diasporu, který po boku českého ministra spravedlnosti Pavla Blažka událost zahájil. Ministr Miličević o den později absolvoval jednání s představiteli srbské diaspory a zástupci spolků a sdružení.

Meziparlamentní skupina ČR - Srbsko v Poslanecké sněmovně České republiky pod vedením poslance Jaroslava Foldyny pořádala již třetí Srbský večer, který byl příležitostí k setkání politiků, obchodníků a dalších významných osobností obou zemí. Česká politická účast byla hojná jak z řad vládní koalice, tak opozičních stran. Organizaci setkání ve významné míře zajišťoval také poslanecký konzultant a analytik Milutin Miša Ilić.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek v úvodní řeči zdůraznil, že lidé různých států i názorů se mají potkávat, aby se vzájemně pochopili a posunuli. "Jsem rád, že zde mohu být, protože dějiny Srbů i dalších malých národů mají společné, že byly v vystaveny těžkým zkouškám, což by nás mělo spojovat ať už jsme součástí nadnárodních celků jako například Evropská unie či nikoli. Děkuji za pozvání a všem hostů, že se dostavili," uvedl ministr Blažek.

Srbský ministr Djordje Miličević zodpovědný za diasporu vyzdvihl, že jeho první oficiální zahraniční cesta ve funkci vedla do Prahy a zdůraznil, že obchodní výměna Česka a Srbska je každým rokem větší a kontinuálně roste i počet českých investorů v Srbsku. "Důležité je společnou komunikací a vzájemnou úctou zesilujeme naše vzájemné vztahy," konstatoval ministr Miličević a speciálně poděkoval poslanci Jaroslavu Foldynovi za pozvání, ale i za všechno to, co jako upřímný přítel Srbska udělal pro to, aby oba národa více sblížil.

Součástí večera byly tradičně i srbské speciality včetně celého pečeného selete a další bohaté pohoštění, které pro Srbský večer zajistila česko-srbská rodina podnikatele Dragoslava Stepanoviće, pro kterého se Česká republika stala druhou vlastí již před několika desítkami let a patří k váženým představitelům srbské komunity v Praze.

Ministr Djordje Miličević se v českém hlavním městě zdržel i celý následující den, kdy na základě iniciativy velvyslance pana Berislava Vekiće absolvoval plodné setkání s představiteli všech srbských a česko-srbských spolků, sdružení a organizací.

Setkání se zúčastnili též členové vedení Česko-srbské asociace vzájemné spolupráce Marian Stepanović a Radim Panenka, kteří ministrovi představili dosavadní činnost asociace, a především plánované aktivity, které ministr ocenil a přislíbil svou osobní podporu. S našimi plánovanými projekty jsme měli možnost pana ministra následně seznámit i do detailů na následném neformálním jednání před jeho odletem zpět do Bělehradu.