Slavnostní zahájení činnosti Česko-srbské asociace

29.03.2022

Česko-srbská asociace vzájemné spolupráce po více než šesti měsících od svého formálního založení v pondělí 28. března 2022 slavnostně zahájila svou činnost za přítomnosti významných českých a srbských osobností z oblasti byznysu, politiky, kultury i sportu.

VERZIJA NA SRPSKOM JEZIKU NA KRAJU TEKSTA 

Událost, které se zúčastnilo desítky důležitých hostů, se konala v reprezentativních prostorách velvyslanectví Srbské republiky v Praze. Účastníky v úvodu slavnosti přivítali a pozdravili zakladatelé Asociace Katarina Budjevac, Marian Stepanović a Radim Panenka.

"Děkuji vám za nesobeckou podporu, každou dobrou radu a za to, že jste dnes večer s námi," řekla na na samém počátku Katarina Budjevac a přítomné hosty pozdravila v českém i srbském jazyce a poděkovala srbskému velvyslanci Berislavu Vekićovi za podporu a možnost uspořádat slavnostní setkání v prostorách ambasády.

Marian Stepanović zmínil prapočátek vztahů našich dvou národů. "Datuje se již od 14. století, kdy Karel IV. pogratuloval srbskému císaři Dušanovi k jeho korunovaci a v dopise, který mu napsal stálo, že pozdravuje bratra ve stejné slovanské řeči. Nesmíme zapomenout na přátelství mezi prvním československým prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem a srbským králem Aleksandrem Karadjordjevićem. Budova srbské ambasády ve které se právě nacházíme je darem Masaryka Srbsku na důkaz jejich přátelství. Už z těchto velkých historických událostí jsme usoudili, že založit asociaci je nanejvýš správné. Snažíme se seznámit českou veřejnost se Srbskem a naopak. Prohlubovat jak kulturní provázanost, tak i ekonomickou. Česko-srbské vztahy jsou v posledních letech na vzestupu a my věříme, že tento trend bude pokračovat," řekl Stepanović.

Dále referoval o dosavadní činnosti Asociace a setkáních s důležitými osobnostmi, které jsme absolvovali. "Jde o srbského prezidenta Aleksandra Vučiće, ministra zahraničí Nikolu Selakoviće, kterým nám vyjádřil svou podporu, šéfa srbského parlamentu Ivicu Dačiće. Největší událostí je bezpochyby vyjádření podpory v podobě členství prezidenta České republiky Miloše Zemana," konstatoval.

Předseda Česko-srbské asociace Radim Panenka mluvil o důvodech vzniku Asociace a plánech do budoucna. "Na počátku všeho byla úvaha o založení organizace, jejímž cílem bude práce na rozvoji vzájemných vztahů mezi na všech společenských úrovních. Jakási zastřešující organizace. Virtuální i reálné místo, kde lidé se zájmem o česko-srbské vztahy najdou všechno co potřebují. Toto je naše ambice a závazek. Velmi dobře si uvědomujeme, kolik práce je před námi, ale my se na ni těšíme. A budeme si považovat za čest, budeme-li s vámi moci spolupracovat, setkávat se nebo si přijít pro radu. Asociaci jsme nezakládali sami pro sebe, ale pro všechny, kteří chtějí jakýmkoli prospěšným způsobem přispět k tomu, aby k sobě Češi a Srbové měli blízko," řekl Panenka.

Podotkl, že v nejbližší době Asociace připravuje českou premiéru filmu Dara z Jasenovce, vydání unikátní obsáhlé knihy o Kosovu a Metohiji. Oznámil též, že po prezidentu Miloši Zemanovi získala Česko-srbská asociace nové ctihodné členy, operní pěvkyni Pavlínu Senić a historika umění Jaroslava Sojku.

Čestnými hosty celého večera byli Rudolf Jindrák, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky, Jaroslav Foldyna, poslanec Parlamentu ČR a předseda Meziparlamentní skupiny ČR - Srbsko a Petr Macinka z Institutu Václava Klause, který zastoupil bývalého prezidenta ČR a přednesl jeho projev. Václav Klaus se bohužel nemohl večera kvůli zdravotní indispozici zúčastnit.

Rudolf Jindrák tlumočil pozdravy od prezident republiky a člena naší asociace Miloše Zemana a vyjádřil naději, že se do konce letošního roku stihne vyřešit problém s Českým domem v Bělehradě, na čemž se oba prezidenti domluvili v minulém roce. "Pan prezident Zeman by v takovém případě ještě do konce svého mandátu přijel do Bělehradu Český dům slavnostně otevřít a jednalo by se o jednu s posledních aktivit jeho prezidentství," řekl Jindrák.

Petr Macinka v zastoupení Václava Klause přednesl projev bývalého prezidenta, ve kterém vyzdvihl důležitost a historickou tradici česko-srbských vztahů. "Češi a Srbové si byli po staletí blízcí. Spojovala nás nejen slovanská vzájemnost, spojoval nás odpor proti cizí nadvládě - u nás německé v habsburském provedení, v Srbsku daleko obtížnější v provedení kruté osmanské moci. Hrdinný srbský odboj proti Turkům byl pro nás povzbuzením v našich národních snahách, a proto se také potom, co Srbové vybojovali svou nezávislost, mnoho Čechů podílelo na jejich budování moderního státu," zaznělo v projevu Václava Klause.

  • Celý projev bývalého prezidenta ČR je k dispozici na webu Institutu Václava Klause ZDE

Poslanec a předseda Meziparlamentní skupiny Česká republika - Srbsko Jaroslav Foldyna se v rámci svého vystoupení soustředil nejen na vzájemné vztahy, ale podělil o osobní příběh své rodiny. Jeho otec byl Čech a maminka Srba a oba se seznámili v nacistickém koncentračním táboře, ze kterého se po osvobození dostali na svobodu a sňatek uzavřeli právě v budově srbského velvyslanectví. Foldyna připomněl i odhodlání srbských občanů bránit územní celistvost Československa v roce 1938.

V následné diskusi pánové Jindrák a Macinka zdůraznili význam členství prezidenta České republiky v Asociaci. "Nejsem si vědom toho, že by jakýkoli jiný prezident byl členem nějaké podobné asociace. To je mimořádně silná podpora," řekl Macinka.

Mezi vzácnými hosty slavnostního večera byly vedle významných představitelů českých a srbských obchodních společností i osobnosti veřejného života, například česko-srbská filmová hvězda Predrag Bjelac, fotbalové legendy Antonín Panenka a Karol Dobiáš, filmový režisér Václav Dvořák a řada dalších.

Za Česko-srbskou asociaci vzájemné spolupráce ještě jednou děkujeme všem vzácným hostům za mimořádně hojnou účast a všem našim dosavadním partnerům za pomoc s organizací slavnostního večera. Děkujeme také velvyslanci Srbské republiky v Praze Jeho Excelenci Berislavu Vekićovi a celému velvyslanectví za pomoc a možnost uspořádat historicky první veřejné setkání naší Asociace v těchto reprezentativních prostorách.


Svečanost povodom zvaničnog početka rada Češko-srpske asocijacije uzajamne saradnje

Češko-srpska asocijacija uzajamne saradnje je posle više od šest meseci od svog formalnog osnivanja, svečano javno otpočela svoj rad na svečanosti kojoj su prisustvovale važne češke i srpske ličnosti iz oblasti biznisa, politike, kulture i sporta.

Dogadjaj, na kome je bilo prisutno nekoliko desetina zvanica, se odigrao u reprezentativnim prostorima Ambasade Republike Srbije u Pragu. Prisutnima su na početku svečanosti poželeli dobrodošlicu i pozdravili su ih osnivači asocijacije Katarina Budjevac, Marian Stepanović i Radim Panenka.

,,Hvala vam za nesebičnu podršku, svaki dobar savet i za to, što ste večeras sa nama." Rekla je na samom početku Katarina Budjevac i prisutne goste je pozdravila na češkom i srpskom jeziku. Zahvalila se srpskom ambasadoru Berislavu Vekiću za podršku i mogućnost organizacije ovakvog svečanog dogadjaja u prostorima Ambasade.

Marian Stepanović je pomenuo prapočetak odnosa naša dva naroda. ,,Počinje još od 14. veka, kada je Karel IV čestitao srpskom caru Dušanu njegovo krunisanje i u pismu, koje mu je poslao napisao, da pozdravlja brata na istom slovenskom jeziku.Ne smemo da zaboravimo prijateljstvo izmedju prvog čehoslovačkog predsednika Tomaša Garika Masarika i srpskog kralja Aleksandra Karadjordjevića. Zgrada, u kojoj se upravo nalazimo, je poklon Masarika Srbiji, kao dokaz njihovog prijateljstva. Zbog ovih dogadjaja smo doneli sud, da je osnivanje asocijacije veoma ispravna odluka. Trudimo se da upoznamo češku javnost sa Srbijom i suprotno. Produbljujemo kako kulturnu sferu, tako i ekonomsku. Češko-srpski odnosi su poslednjih godina na usponu i mi verujemo da će ovaj trend biti nastavljen", rekao je Stepanović.

Nastavio je svoj govor rečima o dosadašnjem radu asocijacije i susretima sa važnim osobama, koji su se odigrali. ,,Radi se o srpskom predsedniku Aleksandru Vučiću, ministru spoljnih poslova Nikoli Selakoviću, koji nam je izrazio podršku, šefu srpskog parlamenta Ivici Dačiću. Najveći dogadjaj je svakako izraz podrške u formi članstva u asocijaciji predsednika Češke Republike Miloša Zemana", konstatovao je.

Predsednik Češko-srpske asocijacije Radim Panenka govorio je o razlozima osnivanja Asocijacije i planovima za budućnost. ,,Na početku svega, postojala je ideja o osnivanju organizacije, koja će imati za cilj da radi na razvoju medjusobnih odnosa na svim nivoima. Virtualno i realno mesto, gde će ljudi koji imaju interesovanje za češko-srpske odnose, naći sve što im je potrebno. To je naša ambicija i obaveza. Veoma smo svesni, koliko posla stoji ispred nas, ali mi se radujemo. Biće nam čast, ukoliko budemo mogli da saradjujemo sa vama, da se susrećemo ili da dodjemo po savet. Asocijaciju nismo osnovali za sebe, već za sve, koji žele da na bilo koji način omoguće i pomognu u zbližavanju naša dva naroda", rekao je Panenka.

Dotakao se toga, da Asocijacija u što skorije vreme priprema češku premijeru filma Dara iz Jasenovca, izdavanje sadržajne knjige o Kosovu i Metohiji. Rekao je takodje, da je nakon predsednika Miloša Zemana, Češko-srpska asocijacija dobila još dva poštovanja vredna člana, opersku divu Pavlinu Senić i istoričara umetnosti Jaroslava Sojku.

Počastvovani gosti ove svečanosti bili su Rudolf Jindrak, direktor kancelarije inostranih poslova kabineta predsednika republike Miloša Zemana, Jaroslav Foldyna, poslanik parlamenta Češke republike i predsednik medjuparlamentarne grupe ČR-Srbija i Petr Macinka sa Instituta Vaclava Klausa, koji je zastupao bivšeg predsednika ČR i citirao njegov govor. Vaclav Klaus nažalost nije mogao da prisustvuje svečanosti iz zdravstvenih razloga.

Rudolf Jindrak je preneo pozdrave predsednika republike i člana naše asocijacije Miloša Zemana i izrazio je nadu, da će se do kraja ove godine rešiti problem sa Češkim domom u Beogradu, kako su se i dogovorili naši predsednici prošle godine. ,,Gospodin predsednik Zeman bi u takvom slučaju rado posetio Beograd još pred završetkom svog mandata da Češki dom svečano otvori. To bi bila jedna od poslednjih aktivnosti njegovog predsednikovanja", rekao je Jindrak.

Petr Macinka u zastupništvu za Vaclava Klausa govorio je citirajući bivšeg predsednika, uzdižući važnost i istorijsku tradiciju češko-srpskih odnosa. ,,Česi i srbi su bili kroz vekove bliski. Spajala nas je ne samo slovenska nit ali i otpor protiv nadvlade - kod nas nemačke a u Srbiji daleko teži oblik osmanske moći. Junački srpski otpor protiv Turske bio je pokretač i naših narodnih snaga i zato je nakon napora i pobede za svoju nezavisnost Srbije, mnogo Čeha pomagalo u izgradnji moderne srpske države", čulo se u govoru Vaclava Klausa.

  • Ceo govor bivšeg predsednika ČR je dostupan na webu Instituta Vaclava Klausa OVDE

Poslanik i predsednik medjuparlamentarne grupe Češka republika- Srbija Jaoslav Foldyna se u okviru svog nastupa koncentrisao ne samo na uzajamne odnose, ali podelio je sa prisutnima priču svoje porodice. Njegov otac je bio Čeh a mama Srpkinja, upoznali su se u nacističkom koncentracionom logoru, iz koga su posle oslobodjenja otišli kao slobodni ljudi, a ubrzo nakon toga i venčali upravo u zgradi srpske ambasade. Foldyna nas je podsetio i na odlučnost srpskih gradjana da brane teritorijalni integritet Čehoslovačke 1938. godine.

U diskusiji koja je nastavljena nakon govora gostiju, gospoda Jindrak i Macinka su istakli značaj članstva predsednika Češke republike u Asocijaciji. ,, Nisam upućen u to, da je bilo koji predsednik bio član bilo kakve slične asocijacije. To je neverovatno velika podrška", rekao je Macinka.

Medju istaknutim gostima svečanosti, pored najbitnijih predstavnika čeških i srpskih privrednih kompanija i ličnosti iz javnog života, našli su se na primer i češko-srpska filmska zveda Predrag Bjelac, fudbalske legende Antonin Panenka i Karol Dobiaš, filmski režiser Vaclav Dvorak i čitav niz ostalih.

U ime Češko-srpske asocijacije uzajamne saradnje još jednom zahvaljujemo svim dragim gostima na prisustvu u tolikom broju i svim našim dosadašnjim partnerima za pomoć u organizaciji svečanosti. Zahvaljujemo se takodje ambasadoru Srbije u Pragu, Njegovoj Ekselenciji Berislavu Vekiću i čitavom osoblju ambasade za pomoć i pruženu mogućnost da organizujemo istorijski prvi javni susret naše Asocijacije u velelepnim prostorima ambasade.