Setkání s velvyslancem Berislavem Vekićem

17.08.2021

Velvyslanec Srbské republiky J.E. Berislav Vekić v pondělí ve své kanceláři přijal členy vedení Česko-srbské asociace vzájemné spolupráce.

Představitelé Česko-srbské asociace vzájemné spolupráce Marián Stepanović a Radim Panenka v pondělí v sídle ambasády navštívili nového mimořádného a zplnomocněného velvyslance Srbské republiky v České republice.

S panem velvyslancem Vekićem debatovali o možnostech spolupráce mezi Asociací a srbskou ambasádou v Praze, o rostoucí tendenci česko-srbských vztahů a skvělém trendu v růstu vzájemného obchodu obou zemí.

Vedení Česko-srbské asociace vzájemné spolupráce informovalo pana velvyslance o zaměření organizace, záměrech jejího založení a budoucích plánech.