Rok 2021 v česko-srbských vztazích. Jaká je budoucnost?

17.01.2022

Na počátku nového roku 2022 si vás coby zakladatelé Česko-srbské asociace vzájemné spolupráce dovolujeme oslovit následujícím psaním, v němž shrnujeme nejen oblast česko-srbských vztahů, které jsou pro nás základem veškeré práce, ale rádi bychom přinesli jak stručný souhrn roku končícího, tak výhled k bezprostřední budoucnosti.

Do roku 2022 oba naše národy vstupují s obavami i nadějí zároveň. Půjde o třetí rok celosvětové pandemie koronaviru, rok energetické nejistoty, ale zároveň i rok dalšího pokroku a otevřených dveří k lepší budoucnosti. Alespoň pokud jde o česko-srbské vztahy, pro které byl uplynulý rok 2021 mimořádně úspěšný.

Co se týče tolik omílaného a ve veřejném i mediálním prostoru už nenáviděného slova "covid", chceme připomenout to úspěšné, co se v loňském roce odehrálo. Úvod roku 2021 byl spjatý s celosvětovým bojem o vakcíny proti tomuto onemocnění a jen málokterým zemím se podařilo zajistit dostatek dávek očkovací látky včas, aby mohli jejich občané opět svobodněji žít. Srbské vládě a prezidentovi se povedla včasná příprava a země díky tomu měla jako jedna z prvních v Evropě k dispozici prakticky neomezené množství vakcín všech výrobců. Občané si mohli jako na pomyslném švédském stole vybírat, jakou vakcínu si nechají aplikovat, což bylo téměř evropské unikum. Srbsko dokonce v různých obdobích neváhalo zdarma očkovat i cizí státní příslušníky nebo bezplatně rozdávat statisíce dávek vakcín jiným státům. To pomohlo mimo jiné České republice, která od Srbska počátkem června přijala více než 100 tisíc dávek vakcíny Pfizer. Staré známé přísloví říká, že v nouzi poznáme přítele.

Bilaterální vztahy našich dvou zemí zaznamenaly svůj vrchol právě v roce 2021. V druhé půli května na státní návštěvu České republiky dorazil prezident Srbské republiky Aleksandar Vučić. Během třídenní návštěvy měl na programu soukromé setkání s českým prezidentem, jednání národních delegací, slavnostní oběd, jednání s premiérem, šéfy obou komor parlamentu, zástupci byznysu a další akce. Oba prezidenti si též vzájemně udělili nejvyšší státní vyznamenání České a Srbské republiky.

Není pochyb o tom, že nejsilnějším momentem návštěvy byla omluva prezidenta Miloše Zemana za souhlas tehdejší české vlády s bombardováním Srbska v roce 1999. Připomeňme si znovu slova českého prezidenta: "Mluvili jsme s panem prezidentem o tradičním česko-srbském přátelství, které se odehrávalo například v roce 1938, kdy jsme byli zrazeni svými západními spojenci, ale i v roce 1968, kdy jsme byli zrazeni východními spojenci. Člověk si nevybere. V obou případech nám srbský národ vyjádřil svoji podporu. A my jsme se mu odvděčili bombardováním. Právě proto bych se při této příležitosti chtěl za svoji osobu omluvit za bombardování tehdejší Jugoslávie. Talleyrand by řekl, bylo to horší než zločin, byla to chyba. A já bych chtěl srbský národ jako osoba poprosit za odpuštění. Celou dobu mě to trápilo. Ano, v době, když se rozhodovalo o bombardování Jugoslávie, byla Česká republika několik týdnů v Severoatlantické alianci, byli jsme poslední, kdo dal souhlas a zoufale jsme se ohlíželi alespoň po jedné zemi, která by se s námi spojila a byla by proti, ale zůstali jsme sami. Přesto nás to neomlouvá, přesto to byl nedostatek odvahy. A touto omluvou a prosbou za odpuštění jsem se zbavil mnohaletého traumatu, protože pokání osvobozuje a, jak říkávají latiníci, dixi et salvavi animam meam, řekl jsem a spasil jsem svoji duši".

Omluva a prosba za odpuštění se v Srbsku setkala s obrovskou vlnou ohlasů a pozitivních reakcí. Připomeneme ještě slova srbského prezidenta Vučiće, který o omluvě Miloše Zemana mluvil v rozhovoru s předsedou naší asociace: "Nevěděl jsem o tom, ani to nebylo předem v našich vzájemných materiálech k přípravě návštěvy. Pan prezident mi během rozhovoru mezi čtyřma očima jako férový člověk oznámil, jaké téma by mohlo zaznít. Překvapilo mě to, velmi pozitivně mě to překvapilo a byl jsem nesmírně šťastný, když jsem jeho slova slyšel. Toto jeho prohlášení je léčivým balzámem na ránu srbského národa. Miloš Zeman se tímto stal legendou Srbska i srbského národa a vždycky už tomu tak bude. Vstoupí do našich učebnic dějepisu. Miloš Zeman je první prezident, první takto vysoce postavený politik ve funkci, který něco takového udělal. Víte, jak moc to znamená pro jeden malý národ v Evropě? Náš malý národ byl napaden ze strany 19 cizích států, které vždycky budou říkat, že to dělaly kvůli humanitární katastrofě, kvůli dětem, kvůli všemu. A místo toho v Srbsku bombardováním zabili 72 dětí. 72 dětí! Byla tohle cena, kterou jsme byli nuceni zaplatit? Chtěli nás potrestat tímto způsobem? Tohle opravdu nebylo oprávněné potrestání. I kvůli tomu jsou pro mě slova prezidenta Zemana nikoli pouze velmi důležitá, ale také pozvedávají hrdost a důstojnost našeho národa. Naše občany více potěšit nemohl."

Již počátkem roku, ještě před prezidentskou návštěvou v Praze se konala významná bilaterální setkání v Bělehradě. Počátkem února do srbské metropole zavítal český premiér Andrej Babiš, který se ovšem s prezidentem Vučićem během roku 2021 setkal mnohokrát. Nejen v Praze, ale i na různých mezinárodních fórech. Například ve slovinském Bledu nebo demografické konferenci v Budapešti, kde byl i srbský člen předsednictva Bosna a Hercegoviny Milorad Dodik.

Na samém konci března do Bělehradu na oficiální návštěvu zavítal ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, s nímž putovala i početná obchodní delegace. Petříčkův nástupce ve funkci Jakub Kulhánek navázal práci svého předchůdce v oblasti blízkých vztahů se Srbskem, když na konci léta přijal srbského velvyslance Berislava Vekiće. Nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Srbské republiky v České republice Berislav Vekić působí v Praze od května roku 2021 a od první chvíle intenzivně pracuje na posílení vzájemných vztahů ve všech sférách, v oblasti podpory diaspory a všech, kteří se svou činností o Srbsko zajímají. Nejinak je tomu i v případě našeho velvyslance Tomáše Kuchty v Bělehradě, který na svém postu za roky práce výrazně přispěl k dalšímu sblížení obou zemí. Potvrzuje to i fakt, že pan velvyslanec Kuchta byl jen v loňském roce dvakrát přijat prezidentem Vučićem.

Významnou bilaterální událostí roku 2021 byla i návštěva předsedy Národního shromáždění Srbska Ivici Dačiće v České republice v září. Zkušený srbský politik, který dříve působil mimo jiné na pozici ministra zahraničních věcí v Praze na vrcholných jednáních potvrdil trend bližší spolupráce České i Srbské republiky. Předseda Dačić byl přijat prezidentem republiky na Pražském hradě, premiérem, předsedou Poslanecké sněmovny i Senátu a poobědval se členy sněmovní meziparlamentní skupiny ČR - Srbsko, kterou vede dlouholetý poslanec Jaroslav Foldyna. V závěru své návštěvy Prahy se Ivica Dačić setkal i s vedením naší asociace, Radimem Panenkou a Marianem Stepanovićem. Během zhruba půl hodinového jednání vznikl i rozhovor o česko-srbských vztazích i důležitých srbských vnitropolitických otázkách, který jsme nabídli na našich webových stránkách (k dispozici ZDE). Závěrem roku zavítala do Prahy delegace Hospodářské komory Srbska, jejíž členové jednali s vedením Svazu chemického průmyslu ČR, na Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu zdravotnictví a zavítali do Technologického parku v Kralupech nad Vltavou.

Samým závěrem léta bylo vedení naší asociace přijato v Bělehradě ministrem zahraničních věcí Nikolou Selakovićem. S panem ministrem jsme hovořili zhruba hodinu o Česku, Srbsku i vzájemných vztazích. Na tomto místě zopakujeme pouze slova podpory, kterou ministr Selaković naší asociaci vyslovil. "Chci vyjádřit své přesvědčení, že ve své budoucí práci uspějete a budete mít příležitost zrealizovat věci, o kterých každý z vás snil a přemýšlel o tom, že jich jedno dosáhne. Pokud jde o nás, jako Ministerstvo zahraničních věcí Srbska, vždy vám poskytneme plnou pomoc a podporu a budete v nás mít vážného partnera, nejen pro debatu, ale také pro spolupráci, která může přinést mnoho dobrého nám všem."

O vzniku Česko-srbské asociace vzájemné spolupráce jsme informovali i prezidenta České republiky Miloše Zemana, který našemu úsilí vyjádřil podporu a mimo jiné v závěru roku 2021 adresoval našemu předsedovi vlastnoručně podepsané přání do nového roku.

Budeme svým dílem pracovat na tom, aby nový rok 2022 přinesl další prohloubení vzájemných vztahů a blízkosti českého a srbského národa. Česká republika za sebou volby už má, nová vláda se ujala své role a my pevně věříme, že vláda bude pokračovat v kontinuitě tradičního těsného česko-srbského přátelství a spolupráce, která je v našich moderních dějinách spjaté již s prezidentem Tomášem G. Masarykem a králem Aleksandrem I. Karadjordjevićem. Aktuální vývoj, zvláště poslední roky dokazují, jak blízká spolupráce přináší i konkrétní výsledky, které pociťují občané obou zemí. O ničem jiném totiž prohlubující se ekonomické vztahy, které v roce 2021 překonaly předchozí rekordy, nejsou. Stále roste vzájemný obchod obou zemí a stále více českých investorů, včetně těch největších, vstupuje na srbský trh. Jde například o Czechoslovak Group a holding CE Industries významných podnikatelů Strnadových, skupinu PPF a mnohé další.

Loňský rok 2021 byl pro naši Česko-srbskou asociaci vzájemné spolupráce tím prvním v její existenci. Jak jsme informovali již po samotném založení na našem webu, přípravu k založení takové organizace jsme zvažovali dlouhou dobu. Po formálním vzniku a zapsání asociace do příslušného rejstříku jsme pokračovali v jejím budování, odborném a pracovním zázemí, navazování kontaktů a přípravě konkrétních projektů.

Rozhodli jsme se, že mezi naše pravidelné služby veřejnosti se zájmem o Srbsko budeme pravidelně přinášet důležité informace a zprávy. Tento projekt se povedlo zrealizovat pod názvem SRBSKÝ TÝDENÍK, který jsme před dvěma měsíci začali zdarma poskytovat na všech našich online platformách. V rámci tohoto týdenního přehledu se snažíme vybírat z našeho pohledu nejdůležitější a nejzajímavější události a zprávy z oblasti ekonomiky, politiky, kultury, společenského dění i sportu. Samozřejmě budeme i do budoucna vděční za jakékoli podněty či tipy.

V současné době pracujeme na projektu do jisté míry podobného, ovšem značně obsáhlejšího. Ve formě čtvrtletního časopisu či newsletteru hodláme přinášet další obsah, včetně původních unikátních rozhovorů, ekonomických analýz a přehledů, kulturních tipů a informací z dění na poli česko-srbských vztahů. Projekt v současné době připravujeme a počítáme, že první číslo našeho časopisu v elektronické podobě přineseme vám všem v závěru prvního čtvrtletí letošního roku.

Přestože byl rok 2021 pro naši asociaci tím prvním a většina času byla věnována jejímu samotnému budování, měli jsme v plánu uspořádat první veřejné akce. Vzhledem k dynamicky se vyvíjející epidemiologické situaci jsme nakonec rozhodli počkat a neriskovat. O to více se těšíme na osobní setkání v novém roce. Pokud situace a proticovidová opaření dovolí, předpokládáme, že nejpozději v průběhu února uspořádáme představení Česko-srbské asociace vzájemné spolupráce pro ty, s nimiž jsme již navázali kontakt a pro všechny, kteří se na poli česko-srbských vztahů dlouhodobě pohybují, ať už jde o oblast politickou, společenskou, kulturní či ekonomickou. Veřejné představení asociace a s ním spojená debata o vývoji česko-srbských vztahů se postupně uskuteční v Praze i Bělehradě. O všem budeme včas informovat. Pracujeme i na dalších, kulturních a společenských, akcích, jejichž prostřednictvím bychom chtěli skromně přispět k upevnění našeho vzájemného přátelství.

Zhruba v polovině tohoto roku se chystáme na významnou akci, slavnostní představení obsáhlé knihy na velmi důležité srbské téma, která dosud českému knižnímu světu zoufale chyběla. Na knize poslední měsíce intenzivně pracuje předseda naší asociace Radim Panenka. Věříme, že nám v tento čas odpustíte, že zatím neprozrazujeme víc, nicméně můžeme slíbit, že během prvních dvou měsíců nového roku přineseme podrobnější informace.

Úspěšný nový rok českému i srbskému národu!

Radim Panenka

Marian Stepanović

Katarina Budjevac