Oslava vzniku Československé republiky

30.10.2022

Česká republika si každoročně 28. října připomíná výročí zrodu samostatného státu Čechů a Slováků, který vyvrcholil protiválečný odboj vůči Rakousko-Uhersku. Česko-srbská asociace vzájemné spolupráce se oslav účastnila. Česká ambasáda v Bělehradě slavnostní den připomněla nádherným nasvícením svého historického sídla.

28. října 1918 oficiálně vznikla Československá republika, jejímž prvním prezidentem byl krátce poté zvolen profesor Tomáš Garrigue Masaryk, velký obdivoval srbského národa a osobní přítel řady jeho oficiálních představitelů včetně krále Aleksandra I.

Masarykovo protirakouské úsilí bylo úspěšné i díky pomoci Srbů a Srbského království. Během odbojové a diplomatické činnosti v exilu měl Masaryk nejprve ztížené podmínky cestování se svým rakousko-uherským pasem. Právě zde přišla neocenitelná pomoc Srbského království, které mu opakovaně vystavilo cestovní doklady, jednou dokonce na falešné jméno. Masaryk během první světové války použil celkem tři srbské pasy. Lze tak s jistotou říci, že bratrská pomoc Srbského království přímo pomohla vzniku našeho svobodného státu.

Letošní oslavy 28. října tradičně vyvrcholily na Pražském hradě, kde večer během slavnostního ceremoniálu prezident republiky propůjčil a udělil státní vyznamenání významným osobnostem.

Slavnostního aktu včetně následné státní recepce měli čest se zúčastnit i zástupci Česko-srbské asociace vzájemné spolupráce Katarina Stepanović a Radim Panenka. Děkujeme tímto prezidentu republiky a paní Zemanové za pozvání. Během večera na Pražském hradě jsme měli možnost diskutovat s celou řadou osobností a činitelů a probrat nové možnosti spolupráce mezi Českou republikou a Srbskem.

Nejvýznamnější státní svátek si mimořádně důstojným způsobem připomnělo i velvyslanectví České republiky v Bělehradě, které pod vedením pana velvyslance Tomáše Kuchty zařídilo nádherné nasvícení svého historického sídla na bulváru krále Aleksandra. Dva dny před tím proběhal ke státnímu svátku i slavnostní recepce.