Konec první světové války a velké srbské vítězství

11.11.2021

11. listopad 2021. Den, kdy si svět připomněl 103 let od podpisu mírové dohody, který přinesl konec první světové války. Do té doby největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva.

První světová válka začala poté, co 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku. Mělo jít o reakci na čin Gavrila Principa, který měsíc před tím v Sarajevu spáchal atentát na následníka rakouského trůnu. Tento čin ovšem nebyl skutečným důvodem začátku války, šlo o záminku.

Tehdejší Německo se na válku chystalo už dlouhá léta. Jde o známá historická fakta, která je nicméně nutné opakovat coby prevenci před různými pokusy o "úpravy" historie.

Pokud jde o oběti, ve válce trpěli miliony lidí. Odhady počtů obětí na české straně se poměrně liší, vyšší číslo uváděné historiky mluví až o 300 tisících padlých vojácích.

V případě Srbů je číslo násobně vyšší, jde bezmála o 1 milion 250 tisíc obětí, což v přepočtu na počet obyvatel tehdejšího Srbského království znamená, že padlo či bylo agresory zabito 28 procent (skoro třetina) tehdejší srbské populace!

Vezmeme-li v potaz, že celosvětově přinesla první světová válka okolo 10 milionů lidských životů, více než desetiprocentní podíl z toho jsou Srbové. Jednoznačně tak lze konstatovat, že národem, který si v první světové válce vytrpěl nejvíc byli Srbové.

Podstatné je, že pro Srby to nebyla jediná tragédie na počátku 20. století. Do bojů o vlastní svobodu v reakci na vyhlášení války na základě politicky motivované záminky srbští vojáci vstoupili pouze rok poté, co svlékli uniformy poté, co definitivně uhájili vlastní suverenitu a území před posledními zbytky osmanského impéria na Balkáně.

Výsledky, které plynuly z konce první světové války znamenaly vítězství jak pro Čechy, kteří si mohli společně se Slováky konečně zbudovat svůj samostatný stát, tak pro Srby, kteří si po několikáté vybojovali vlastní svobodu.