Česko-srbská asociace na mezinárodní konferenci. Srbský jazyk a národní identita v zahraničí

14.04.2022

Členové správní rady Česko-srbské asociace vzájemné spolupráce Katarina Budjevac a Marian Stepanović se nedávno účastnili online 11. mediální konference diaspory a Srbů v regionu pod patronátem Sdružení novinářů Srbska.

S hlavním projevem vystoupil ředitel Odboru pro spolupráci s diasporou a Srby v regionu Arno Gujon. Poděkoval všem účastníkům za snahu o ochranu srbského jazyka, kultury a písma cyrilice. "Jazyk je víc než prostředek pro komunikaci, jazyk je prostředek identifikace. Jazyk vyjadřuje kdo jsme, odkud jsme, kde jsme se narodili my i naši rodiče. Goethe řekl, že v jazyce se schovává duše národa. Když svůj jazyk zapomeneme, pak zapomínáme i část sebe. Proto je důležité pečovat o svůj jazyk, speciálně tam, kde je v ohrožení," řekl Gujon.

Dále zdůraznil, že konference je především o ochraně srbského jazyka v diaspoře, kde přestože Srbové nečelí diskriminaci, není snadné ho zachovávat. "Není jednoduché zajistit, aby Srbové, a hlavně děti v diaspoře uměli srbsky. Často jezdím naše lidi v diaspoře navštěvovat a vím, že to není snadné. Ve školce i ve škole se děti učí jazyk země, ve které žijí. Učí se v tom jazyku, mluví v něm se svými vrstevníky, a přestože mluví mateřským jazykem doma, nestačí to k tomu, aby dítě umělo v srbštině například přečíst knihu. Co můžeme udělat k tomu, abychom to změnili? Zabezpečovat srbské školy, kde se děti učí nejen jazyk, ale i historii, kulturu a další důležité věci. Nejdůležitější je, že se v těchto školách mohou děti bavit se svými vrstevníky svým mateřským jazykem. Minulý rok jsme financovali 24 těchto škol, kam srbské děti chodí jednou nebo dvakrát týdně na pár hodin," sdělil Arno Gujon s tím, že v letošním roce chtějí pokračovat.

V rámci konference, kterou moderoval předseda Sdružení novinářů Srbska Živojin Rakočević z Gračanice, vystoupilo postupně na čtyři desítky představitelů srbských sdružení z celého světa.

Promluvili i zakladatelé naší Asociace Katarina Budjevac a Marian Stepanović, kteří krátce představili Česko-srbskou asociaci a zdůraznili plány pro nejbližší budoucnost a projekty, které pomohou k zachování a rozvoji srbského jazyka a kultury v České republice.

"Dříve v Praze existovala srbská škola, kde se děti několikrát týdně scházeli a učili jazyk, historii a kulturu svého mateřského národa. Dnes již v rámci České republiky žádná taková škola neexistuje a byli bychom rádi, kdyby se tato iniciativa obnovila, aby naše děti mohli aspoň jednou týdně do takové školy docházet. Na základě našich zjištění je to přání i celé řady dalších srbských rodin, které v České republice žijí," konstatovali Katarina Budjevac a Marian Stepanović na konferenci.

Dále zdůraznili, že Česko-srbské asociace plánuje postupně zkoordinovat všechny aktivní lektory srbštiny, aby zájemci o výuku věděli, kam se mohou jednoduše obrátit a nemuseli učitele náročně shánět.

Videozáznam celé konference: