Česká stopa v životě srbského krále

22.08.2023

Před několika dny uplynulo 102 let od smrti velkého srbského krále, demokratického vladaře a osvoboditele Petra I. Karađorđeviće. Při této příležitosti v krátkém textu připomínáme i zajímavou souvislost s Českem, o které jste možná nevěděli.

Král Petr I. Karađorđević, který nastoupil na srbský trůn 15. června 1903 a korunován hlavou Srbského království byl v září 1904, vyvedl svůj národ z mnoho staletí trvajícího osmanského područí v Balkánských válkách. Už tehdy si právem vysloužil přídomek osvoboditel.

Toto své čestné označení mezi srbským lidem potvrdil o pár let později, když provedl úspěšně Srbské království první světovou válkou, kterou vyvolalo války chtivé Německo a Rakousko-Uhersko.

Král Petr jako první mezi rovnými absolvoval ústup armády zvaný Albánská Golgota přes Albánii na ostrov Korfu, aby se slavně se svými vojáky vrátil a opět osvobodil svou zemi a vysloužil si nesmrtelnou úctu nejen svého lidu, ale všech tehdejších spojenců stojících na společné straně proti agresorům, kteří Velkou válku vyvolali.

Doporučujeme vynikající válečné historické filmové drama "Král Petr I." z roku 2018, které tuto úspěšnou anabázi věrně popisuje.

Stojí za zmínku, že už během raného mládí měl budoucí král Petr kontakt s Čechy. Konkrétně prostřednictvím svého prvního učitele. Tím byl český pedagog, novinář, dramatik a pozdější politik Vilém Gabler, který v roce 1852 odcestoval do Srbska, aby zde Petra vyučoval následující dva roky.

Gabler byl český vlastenec velmi aktivně činný ve veřejném životě. Byl spolupracovníkem Františka Palackého (přítele Vuka Karadžiće), členem tehdejší české královské akademie věd a nakonec i českým poslancem Říšského sněmu ve Vídni. V Srbsku sice nestrávil dlouhou dobu, tato jeho životní kapitola je však bezesporu dalším z mnoha významných dokladů historických kořenů česko-srbského přátelství.