cs

"Srbsko a Česko v několika minulých letech zdvojnásobily svoji obchodní výměnu. Česká republika se dostala ze čtrnáctého na desáté místo našeho zahraničního obchodního partnera. Zvu další české investory, aby ve větším počtu a statečněji přicházeli na srbský trh!"

Aleksandar Vučić, srbský prezident

Češi a Srbové - vždycky spolu!

Naše dva národy v historii často prožívaly podobné osudy a vždy stály při sobě. Nyní je před námi společná budoucnost ve vzájemné obchodní, kulturní či společenské spolupráci.

Česko-srbská asociace vzájemné spolupráce poskytne jedinečnou platformu veškerých důležitých informací, které se týkají srbsko-českých vztahů. Společným úsilím prohloubíme pevné přátelství našich dvou slovanských národů, které nám poskytne skvělý základ pro další pokrok ve vztazích našich zemí a národů.

Spojujeme podnikatele a společenské organizace z obou zemí v jejich obchodní spolupráci a kvalitní prezentaci. Stejně tak usilujeme o rozvoj kulturních událostí nebo vzájemné výměny znalostí. K tomu všemu nám dopomůže zázemí vynikajících vztahů a kontaktů se všemi důležitými, kompetentními a vrcholnými institucemi v České i Srbské republice.